1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
18
19
Screentryckt

Screentryckets förmåga att arbeta med olika format och material skapar stor valfrihet. I kombination med god materialkännedom kan kvalitativa produkter med lång livslängd skapas. Inom ramen för screentryck finns det sålunda utrymme för att sätta färg på kreativa tankar i en variation av format och material. För att bl.a. erbjuda korta leveranstider är screentrycket integrerat med en fotoavdelning som producerar de för screentrycket nödvändiga underlagen. Tillsammans med övriga delar av företagets verksamhet kan produkter skapas utifrån den enskilda kundens behov.

Tillverkning

Produkter som produceras i screentrycket är bl.a. affischer, stortavlor, isreklam, bandaroller, paneler, dekaler och olika typer av dekorer.

Material

Material som kan användas vid screentryck är exempelvis vinyl, väv, papper, kartong, metall, trä och glas.