1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
18
19
Företaget

Erik Lundqvist Reklam grundades 1940 i Södertälje och har idag 7 egna medarbetare. Sedan 1963 sker verksamheten i egna lokaler, på ca 2 000 kvm.
I takt med att organisationen utvecklats har en bred verksamhet och kompetens inom reklam- och utställningsbranschen byggts upp. Verksamheten är, i första hand, fokuserad till utformning och tillverkning av utställningar, event, skyltar, fordonsdekor samt displaymaterial. I lager finns även uthyrningsmaterial att tillgå.
För att leva upp till de krav som modern reklamproduktion ställer inrymmer verksamheten snickeri, screentryck, foto, digital bildhantering, och bildproduktion, ateljé samt copy.

Ambition

En central ambition för verksamheten är att tillhandahålla heltäckande service av hög kvalitet. Konkret betyder detta att produkter och tjänster som produceras i organisationen skall motsvara varje enskild kunds förväntningar och behov.