1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
18
19
Digital miljö

En förutsättning för verksamheten i Erik Lundqvist Reklam är digital teknik och de möjligheter som denna tillhandahåller. Arbetet sker, i första hand, i Mac baserad miljö där printrar, vinylskärare och 3-D program utgör viktiga inslag. Med hjälp av digital teknik produceras bl.a. underlag och original som sedan används i övriga delar av verksamheten. Detta betyder att hela produktionskedjan, från kreativ tanke till färdig produkt, sker inom samma väggar. En betydande fördel med detta är att graden av kontrollen över processen ökar, vilket minskar risken för uppkomsten av eventuella fel. Ytterligare en fördel är att ändringar kan göras relativt sent i processen.

Tillverkning

Användningen av digital teknik gör det möjligt att producera produkter inom många olika användningsområden. Exempel på vad som produceras är: original, broschyrer, fordonsdekor, rinkreklam, skyltar, affischer, backlight-bilder och displaymaterial.