Erik Lundqvist Reklam grundades 1940 i Södertälje

Sedan 1963 sker verksamheten i egna lokaler, på ca 2 000 kvm. I takt med att organisationen utvecklats har en bred verksamhet och kompetens inom reklam- och utställningsbranschen byggts upp. Verksamheten är i första hand fokuserad på utformning och tillverkning av utställningar, event, skyltar, fordonsdekor samt displaymaterial. I lager finns även uthyrningsmaterial att tillgå.

För att leva upp till de krav som modern reklamproduktion ställer inrymmer verksamheten snickeri, screentryck, foto, digital bildhantering, bildproduktion, och ateljé samt copy.

En central ambition för verksamheten är att tillhandahålla heltäckande service av hög kvalitet. Konkret betyder detta att produkter och tjänster som produceras i organisationen skall motsvara varje enskild kunds förväntningar och behov.

Digital/Dekor

Med hjälp av digital teknik produceras bl.a. underlag och original som sedan används i övriga delar av verksamheten. Detta betyder att hela produktionskedjan, från kreativ tanke till färdig produkt sker inom samma väggar. 

Utställning

Design, tillverkning och montering av utställningar har under lång tid utgjort ett prioriterat område i Erik Lundqvist Reklam. Arbetet sker nationellt såväl som internationellt där både stora och små montrar hanteras.

Kontakta oss

Vid frågor avseende offerter eller annat går det bra att ringa, faxa, maila eller använda mera traditionella tjänster för brevbefordran.

Kontaktpersoner:

 

Mats Lindbäck

mats@lundqvist-reklam.se

 

Per Lundqvist
per@lundqvist-reklam.se

 

Tel: 08-550 396 90

Adress:


Erik Lundqvist Reklam AB
Norrhemsvägen 8
Box 19045
152 25 Södertälje